Contact

Aannemingsmaatschappij
Hofman-Maasdijk B.V.
gevestigd aan Blauwhek 27
2676 NB Maasdijk | NL

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.hofmanbouwbedrijf.nl
info@hofmanbouwbedrijf.nl
Blauwhek 27
2676 NB Maasdijk
NL +31 (0)174 524000
De heer De Hoog en de heer Van Dam zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Hofman Bouwbedrijf zij zijn te bereiken via info@hofmanbouwbedrijf.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hofman Bouwbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of om dat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die benodigd zijn voor facturatie en te voldoen aan wet & regelgeving.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hofman Bouwbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren / aan te bieden.
 • Het maken van een aanbieding
 • Facturatie

Geautomatiseerde besluitvorming

Hofman Bouwbedrijf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hofman Bouwbedrijf) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hofman Bouwbedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of ons wordt opgelegd door de regelgever.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hofman Bouwbedrijf verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Hofman Bouwbedrijf gebruikt cookies op deze website. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Met de data uit de cookies zorgen wij ervoor dat onze website gebruiksvriendelijk is en blijft.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hofman Bouwbedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hofmanbouwbedrijf.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hofman Bouwbedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hofmanbouwbedrijf.nl

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.